Tận dụng cơ hội – Mở rộng thị trường Châu Á

  Tại Ấn Độ, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á, Bosch hoặc là đã có từ lâu hoặc là đang bận rộn giành chỗ đứng ở các thị trường mới nổi. Nhưng chính sự mở cửa dần dần của thị trường Trung Quốc mới có lợi ích chiến lược lớn nhất. Cho đến…

Bosch Với Thế Giới

Cam kết của chúng tôi với môi trường: Ngày nay, các vấn đề tài nguyên và môi trường đã gây ra mối quan tâm rộng rãi trên toàn thế giới. Ngay từ năm 1973, bảo vệ môi trường đã được xác định là nguyên tắc cơ bản của Bosch và mục đích cơ bản của…

Tập Đoàn Bosch

Tập đoàn Bosch | Công nghệ để đạt được vẻ đẹp của cuộc sống Những năm tháng học việc và làm thuê đã đánh thức khao khát tự làm chủ của Robert Bosch. Năm 1886, ông mở Phân xưởng Cơ khí chính xác và Kỹ thuật Điện tại Stuttgart. Và Robert Bosch GmbH được thành lập…

Triết lý quan trọng của tập đoàn Bosch

Hai Triết lý quan trọng của tập đoàn Bosch Định hướng con người 402.000 nhân viên của Bosch trên toàn thế giới là tài sản quan trọng nhất của Tập đoàn. Bosch rất coi trọng trao đổi quốc tế giữa các nhân viên để tăng cường hợp tác toàn cầu trong Tập đoàn và kết…